Nõustamine

Nõustame vanade majade omanikke hoonete ennistamisvõimaluste osas – Paides linnas tasuta, mujal 30 e/h + transpordikulude hüvitamine.

Oleme Eesti Vabaõhumuuseumi poolt asutatud ja juhitud vana maamaja nõustajate ja meistrite võrgustiku liikmed (vt https://maamaja.eu/ )

Koolitused

Korraldame vana maja ennistamise teemal praktilisi ja teoreetilisi koolitusi:

  • Vana maja loengusari (neli pooleteisttunnist esitlust: 1. Vana maja tervishoid; 2. Vana maja soojustamine; 3. Vana maja ja krohvid; 4. Vana maja ja värvid)
  • Praktilised töötoad: vanade akende ennistamine, soojustamine, looduskrohvid, loodusvärvid
  • Säästva renoveerimise valikaine koolidele (30 tundi, teoreetiline ja praktiline osa)

Oleme korraldanud ka 50-päevaseid tööharjutusi pikaajalistele töötutele, kus on antud edasi nii teadmisi kestlikust eluviisist ning majaennistusest kui ka praktilisi oskusi.

Vanamaterjal

Kogume ja müüme ehituslikku vanamaterjali (ehituspalgid, uksed, aknad, katusekivid, ahjupotid, põrandalauad jne).

Kauplus

Vahendame säästvaks majaennistuseks ja loodusehituseks vajalikke ehitusmaterjale ja töövahendeid.