Krohvikoolitus

2019 oktoobris ja novembris viis Paide SRIK läbi Järvamaa Kutsehariduskeskuse korraldatud koolituse ” Traditsioonilised ja looduslikud lubikrohvi tehnikad“. Koolitus toimus kuuel päeval Türi Kogukonnakeskuse majas, “Konnas”. Üks osa koolitusest oli teooria – põhiteadmised vana maja tervishoiust, soojustusest, õigete materjalide ja töövõtete valikust, looduslikest ja traditsioonilistest krohvidest (lubikrohv, savikrohv, paberkrohv, saepurukrohv, tadelakt, gekolakt) ning looduslikest värvidest.

Teine osa koolitusest oli praktiline tegevus. Tegutsesime Konna kolmes ruumis, ühte ruumi on plaanis rajada kohvik, teine (nn Ivari tuba) saab olema meeste käsitöötuba ning kolmas (Madli tuba) saab olema kunstituba.

Kohvikutoa ühes vaheseinas oli varem juba maha võetud vana lubikrohv, kuna algselt oli plaanis see vahesein maha võtta. Nüüd kui plaanid olid muutunud, pidi sein alles jääma, alles oli jäänud ka algne krohvimatt, mille peale õpiti lubikrohvi sisseviset ning seejärel kanti peale teine, nn täitekiht lubikrohvi. Kolmas, ehk viimistluskiht jääb selles seinas tulevikutööks.

Ivari toas paigaldasime aknaga palkvälisseinale esmalt 5cm paksuse pillirooplaadi, sh lõikasime selle servad aknapalede jaoks sobivaks, kandsime peale esimese lubikrohvi kihi, sh kinnitasime palede krohvi sisse dzhuudivõrgu ning seejärel, 2 nädala pärast viimistluskihi. Viimistluses kasutasime nii Sakreti lubikrohvi-1 (fotodel pisut hallikam) kui Saviukumaja lubikrohvi 0-2 (fotodel heledam).

Madli toa aknaga palkvälissenale paigaldasime samuti 5cm paksuse pillirooplaadi ning vormistasime samamoodi aknapaled. Sellele seinale läks savikrohv. Kasutasime kolme erinevat krohvi: 1. segasime ise hallist savist, liivast ja hundinuiatõlvikust 1:3:1 segu (fotodel vasakul); 2. kasutasime Saviukumaja ookerpunast valmissegu (fotodel keskel) ja 3. segasime ise hallist savist, liivast ja linaluust 1:2:1 segu (fotodel paremal). Krohvitud paledele kinnitasime samuti krohvi sisse dzhuudivõrgu. Kuna savi kuivab aeglaselt, siis selle koolituse käigus savikrohvi viimistluskihti me ei jõudnud peale kanda, ka see jääb tulevikutööks.

Samuti krohvisime Madli toas kaht siseseina. Valmistasime selleks ise paberkrohvi ning saepurukrohvi. Seinale paigaldasime krohvialusena nii ühekordse pilliroomati kui ka proovisime ka Sakreti plastikvõrku.

Koolitusel osales 9 inimest Eesti eri piirkondadest. Tunnistused andsid osalejatele välja JKHK ja Paide SRIK ühiselt.