Valikaine avatud tunnid

Alates 2019. detsembrist on Paide SRIK viinud Paide gümnaasiumis läbi säästva renoveerimise valikainet. Oleme teinud teooriatunde vana maja tervishoiu, soojustamise, traditsiooniliste krohvide ja värvide kohta, kuulanud Arhitektuurimuuseumi loengut Paidest pärit ehitusinsener August Komendandist aga korraldanud ka praktilisi töid: paber- ja savikrohvi kandmist roomatiga kaetud laudisseinale ning munaõlitempera värvi valmistamist.

Veebruaris on valikaine viimased tunnid, millest kolm toimuvad Wabakohvikus (Keskväljak 12, Paide) ning on avatud ka kõigile teistele, kel huvi ja võimalust kuulama tulla:

6. veebruaril kell 8.30-9.45 „Vana maja sisekujundus“ (Heli Aade)

13. veebruaril kell 8.30-9.45 „Vana aken“ (Rainer Eidemiller)

13. veebruaril on pärast valikaine tunde Wabakohvikus avatud kella 13ni ka Paide SRIKi nõustamistuba vanade majade omanikele.

20. veebruaril kell 8.30-9.45 „Vana ja uus linnaarhitektuur (Elo Kiivet).