Vanamaterjal ja ringmajandus

Lisame siia 2019. aastal koostatud ülevaate ehitusliku vanamaterjali taaskasutusest, milles on esitatud üleskutse luua Järvamaa kolme omavalitsusega ühine ehitusliku materjali ringmajandust korraldav keskus.