Säästva renoveerimise valikaine

2019 detsembrist kuni 2020 veebruari lõpuni toimub Paide Gümnaasiumis valikaine “Säästev renoveerimine” õpetamine. Valikainet viib läbi Paide SRIK, loengute ja praktikapäevade läbiviijateks on Rainer Eidemiller, Karen Klandorf, Jaak Salmar, Elo Kiivet.

Kursuse käigus tutvutakse säästva ehk kestliku maailmaavaatega ehitusvaldkonnas, arhitektuuripärandi ja miljööväärtustega, vana maja ennistamise põhitõdedega ning tehakse ka praktilist tööd (krohvid, värvid, vana akna ennistamine).

Valikaine käigus koostab iga õpilane enda poolt valitud vana maja kohta “passi”, milles kirjeldab valikaine käigus omandatud teadmiste põhjal hoone ja selle detailide ajaloolist väärtust ja seisukorda ning püüab anda soovitusi maja säästvaks ennistamiseks.