Näidisnõustamine

Tallinna tänav 13 leiab ühe Paide vanalinna väärikaima ajalooga hoone, mis on kavas lähiaastatel ennistada ning võtta kasutusse kogukonnakeskusena Paide…

Continue Reading →

Valikaine avatud tunnid

Alates 2019. detsembrist on Paide SRIK viinud Paide gümnaasiumis läbi säästva renoveerimise valikainet. Oleme teinud teooriatunde vana maja tervishoiu, soojustamise,…

Continue Reading →

Krohvikoolitus

2019 oktoobris ja novembris viis Paide SRIK läbi Järvamaa Kutsehariduskeskuse korraldatud koolituse ” Traditsioonilised ja looduslikud lubikrohvi tehnikad“. Koolitus toimus…

Continue Reading →

Lubikrohvi koolitus

2019 sügisel korraldab Järvamaa Kutsehariduskeskus täiskasvanute koolituse “Traditsioonilised ja looduslikud lubikrohvi tehnikad”. Koolitajad on nii JKHK kui Paide SRIKi poolt.…

Continue Reading →

Rüütli talgud

Hästi mõnusad talgud olid täna, täpselt jõukohased ja hea kulgemisega. Aitäh 10 talgulisele: Karen, Jaak, Tiit, Marko, Aime, Kaidi, Jana,…

Continue Reading →

Talgud

Sel aastal korraldame oma TeemeÄra talgud Rüütli 32-s. Teeme hoovi korda: viime ära oksad, puulehed jm sodi. Teeme üleliigsest tühjemaks…

Continue Reading →